Torensteen

kwinkslag

Informatief spel

de stenen van de toren voelen


Volgende spelen maken deel uit van het standaard aanbod.

Andere informatieve spelen zijn beschikbaar op eenvoudige aanvraag. Naargelang uw doelstellingen of wensen zoekt Torensteen voor u een passend informatief spel.

Kwinkslag

Omgaan met diversiteit. Welke gevoelens ervaart iemand en welke reacties vertoont hij wanneer hij in een vreemde omgeving komt en het allemaal niet meer zo goed begrijpt.

Kwinkslag laat de deelnemers ervaren dat er, ondanks de vele overeenkomsten, verschillen bestaan tussen mensen uit verschillende culturen. Deze verschillen zijn vaak heel subtiel en worden overschaduwd door een aantal voor de hand liggende gelijkenissen. Het zijn precies deze subtiele verschillen die kunnen leiden tot interculturele conflicten en communicatieproblemen.

aantal: 9 tot 60 deelnemers
duur: ongeveer 1 h (inleiding en bespreking inbegrepen)

·terug·

Uitgespeeld

Een simulatiespel over armoede en uitsluiting.

Uitgespeeld laat de speler ervaren wat kansarmoede is. Kansarmoede heeft niet enkel te maken met een laag inkomen maar manifesteert zich op verschillende levensdomeinen tegelijkertijd, zoals huisvesting, gezondheid, enz.

aantal: 12 tot 25 deelnemers
duur: ongeveer 2 h (bespreking inbegrepen)

·terug·

Rafa Rafa

Leren begrip opbrengen voor het "eigene" van vreemde culturen. Inzicht in het "vreemde" van de eigen cultuur.

Rafa Rafa laat de spelers ervaren hoe cultuurverschillen iemands gedrag beïnvloeden en hoe sterk je eigen cultuur meespeelt bij de beoordeling van andere culturen. Het spel laat de spelers aanvoelen wat het betekent terecht te komen in een cultuur met totaal andere spelregels. Rafa Rafa is een spel dat perspectieven opent voor een beter begrip.

aantal: 12 tot 40 deelnemers
duur: 2 h (inleiding en bespreking inbegrepen)

·terug·

Kubussenspel

Meer inzicht verschaffen in de handelsverhoudingen tussen landen uit het rijke Noorden en het armere Zuiden.

Het spel schetst de handelsproblematiek tussen vijf landen: twee industrielanden en drie grondstoflanden. Het spel probeert meer inzicht te verschaffen in de handelsverhoudingen tussen grondstofproducerende landen en industrielanden die niet over grondstoffen beschikken. Op basis hiervan wordt de ontwikkelingsproblematiek in termen van macht en machteloosheid geanalyseerd.

aantal: 12 tot 30 deelnemers
duur: 1,5 h (inleiding en bespreking inbegrepen)

·terug·

Wipalaspel

Ondervinden wat het betekent "pech" te hebben zonder er zelf verantwoordelijk voor te zijn. Omgaan met uitsluiting en onderdrukking. Behoren tot minderheidsgroep.

We landen met zijn allen in Warmetarië en zijn verplicht daar samen te leven en te werken; we hebben geen andere keuze. Bij onze aankomst worden we grondig een voor een besnuffeld. We worden geregistreerd en krijgen een identiteitskaart. Iedere nieuwkomer probeert zoveel mogelijk kostbare kralen te verzamelen. Daarmee kunnen de families het nodige kopen om te overleven in hun nieuwe thuisland: voedsel, kledij, een woning, een auto, schoolgerei en een sociaal leven. Maar door schaarste in Warmetarië worden meer en meer inwijkelingen gediscrimineerd. Wat nu?

aantal: 20 tot 40 deelnemers
duur: 2 h (inleiding en bespreking inbegrepen)

·terug·

Albatros

Opmerkzaam leren zijn voor andere waarden en gebruiken. Inzien dat het niet makkelijk is om feiten van interpretaties te onderscheiden. Ervaren dat veronderstellingen ingegeven worden door de eigen culturele bepaaldheid.

De deelnemers krijgen door middel van een ervaring die ze totaal niet verwachten en waar ze vooraf niets over weten, een lichte cultuurschok. Hierdoor zullen ze zich bewust worden van het effect dat het "vreemde" op hen heeft, wat ze daarbij voelen en denken en hoe ze zich als individu in dergelijke situaties gedragen.

aantal: 12 tot 16 deelnemers (zowel mannen als vrouwen)
duur: ongeveer 2 tot 2,5 h (inleiding en bespreking inbegrepen)

·terug·

Olie te koop

Inzicht krijgen in de mechanismen die de (olie)handel beïnvloeden. Keuze maken tussen economische en ideologische drijfveren.

De spelers behoren tot verschillende sectoren van de oliemarkt: producenten, transporteurs, oliehandelaren en raffinaderijen. Er worden vier jaren gespeeld (een jaar duurt 15 minuten) en binnen die vier jaren moet iedere speler zijn opdrachten vervullen. De begeleiders nemen de rollen van consumenten, drukkingsgroepen en andere betrokken partijen voor hun rekening.

aantal: 20 tot 60 deelnemers
duur: ongeveer 1,5 h (inleiding en bespreking inbegrepen)

·terug·

Mozaïek

Ervaren wat culturele eigenheid inhoudt: een plaats- en tijdgebonden manier om tegemoet te komen aan menselijke behoeften.

Mozaïek wordt gespeeld in groepjes van elk vier of vijf spelers. Iedere groep creëert een eigen fictieve cultuur en beschrijft deze aan de hand van enkele woorden en begrippen. Elke groep probeert de eigenschappen of waarden van de culturen van de andere groepen te ontdekken.

aantal: 12 tot 30 deelnemers
duur: 1,5 tot 2 h (bespreking inbegrepen)

·terug·